Xem Nhiều 12/2022 #️ Thông Báo Sử Dụng Nhãn Hiệu Gà Tre Đèo Le / 2023 # Top 19 Trend | Ruybangxanh.org

Xem Nhiều 12/2022 # Thông Báo Sử Dụng Nhãn Hiệu Gà Tre Đèo Le / 2023 # Top 19 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Thông Báo Sử Dụng Nhãn Hiệu Gà Tre Đèo Le / 2023 mới nhất trên website Ruybangxanh.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Thông báo sử dụng Nhãn hiệu Gà tre Đèo le của UBND huyện Quế Sơn.

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM “GÀ TRE ĐÈO LE” (Ban hành kèm của UBND huyện Quế Sơn ) theo Quyết định số : 1362/QĐ-UBND ngày 18/10/2013

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Quy chế này quy định về việc quản lý và sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh Gà tre có nguồn gốc từ huyện Quế Sơn.

UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam là chủ sở hữu Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” và thực hiện các nhiệm vụ sau:

Điều 7. Vùng chăn nuôi Gà tre mang nhãn hiệu chứng nhận Vùng chăn nuôi Gà tre mang Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” được quy định tại các xã (Quế Long, Quế Phong, Quế An, Đông Phú, Quế Hiệp) thuộc địa bàn huyện Quế Sơn.

– Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận bao gồm: Thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn sống); – Dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận bao gồm: Mua bán thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn sống). Loại gà được quy định là giống gà tre, được nuôi trong vùng như đã đề cập tại Điều 7 Quy chế này.

Điều 9 . Các đặc tính chất lượng Các đặc trưng về ngoại quan và các tiêu chí của giống gà, hóa lý, vi sinh, dư lượng kháng sinh được nêu tại Q uy chế này – kèm theo P hụ lục 2 (Bảng chỉ tiêu chất lượng sản phẩm Gà tre mang N hãn hiệu C hứng nhận “Gà tre Đèo Le”).

UBND huyện Quế Sơn , tỉnh Quảng Nam là Cơ quan quản lý Nhãn hiệu C hứng nhận, thực hiện chức năng cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, quản lý và kiểm soát việc sử dụng và chất lượng sản phẩm mang N hãn hiệu C hứng nhận “Gà tre Đèo Le” theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng Nhãn hiệu C hứng nhận “Gà tre Đèo Le” , phải gửi đơn đề nghị Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp văn bản chấp thuận , quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Gà tre Đèo Le” – (theo mẫu quy định).

4. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu C hứng nhận “Gà tre Đèo Le” theo các quy định tại quy chế này. Phát hiện và đề nghị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm các quy định , về sử dụng Nhãn hiệu C hứng nhận “Gà tre Đèo Le” .

Các hành vi vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, theo Quy chế này bao gồm: 1. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức, cá nhân được cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhưng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Điều 20 của Quy chế này.

3. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của tất cả các tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự cho phép của chủ nhãn hiệu chứng nhận.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quy Chế Sử Dụng Nhãn Hiệu Gà Tre Đèo Le / 2023

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM “GÀ TRE ĐÈO LE”(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1362/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND huyện Quế Sơn)

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM “GÀ TRE ĐÈO LE” (Ban hành của UBND huyện Quế Sơn ) kèm theo Quyết định số : 1362/QĐ-UBND ngày 18/10/2013

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Quy chế này quy định về việc quản lý và sử dụng Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi, giết mổ và kinh doanh Gà tre có nguồn gốc từ huyện Quế Sơn.

UBND huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam là chủ sở hữu Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” và thực hiện các nhiệm vụ sau:

Điều 7. Vùng chăn nuôi Gà tre mang nhãn hiệu chứng nhận Vùng chăn nuôi Gà tre mang Nhãn hiệu Chứng nhận “Gà tre Đèo Le” được quy định tại các xã (Quế Long, Quế Phong, Quế An, Đông Phú, Quế Hiệp) thuộc địa bàn huyện Quế Sơn.

– Sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận bao gồm: Thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn sống); – Dịch vụ mang nhãn hiệu chứng nhận bao gồm: Mua bán thịt gà đã chế biến, thực phẩm làm từ thịt gà, gà giống, gà thịt (còn sống). Loại gà được quy định là giống gà tre, được nuôi trong vùng như đã đề cập tại Điều 7 Quy chế này.

Điều 9 . Các đặc tính chất lượng Các đặc trưng về ngoại quan và các tiêu chí của giống gà, hóa lý, vi sinh, dư lượng kháng sinh được nêu tại Q uy chế này – kèm theo P hụ lục 2 (Bảng chỉ tiêu chất lượng sản phẩm Gà tre mang N hãn hiệu C hứng nhận “Gà tre Đèo Le”).

UBND huyện Quế Sơn , tỉnh Quảng Nam là Cơ quan quản lý Nhãn hiệu C hứng nhận, thực hiện chức năng cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, quản lý và kiểm soát việc sử dụng và chất lượng sản phẩm mang N hãn hiệu C hứng nhận “Gà tre Đèo Le” theo đúng các quy định tại Quy chế này.

Điều 13. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng Nhãn hiệu C hứng nhận “Gà tre Đèo Le” , phải gửi đơn đề nghị Cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận cấp văn bản chấp thuận , quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Gà tre Đèo Le” – (theo mẫu quy định).

4. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành của các tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu C hứng nhận “Gà tre Đèo Le” theo các quy định tại quy chế này. Phát hiện và đề nghị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm các quy định , về sử dụng Nhãn hiệu C hứng nhận “Gà tre Đèo Le” .

Các hành vi vi phạm quyền sở hữu và quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, theo Quy chế này bao gồm: 1. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của các tổ chức, cá nhân được cấp văn bản chấp thuận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhưng không thực hiện đầy đủ các yêu cầu theo Điều 20 của Quy chế này.

3. Hành vi sử dụng nhãn hiệu chứng nhận của tất cả các tổ chức, cá nhân khác khi chưa được sự cho phép của chủ nhãn hiệu chứng nhận.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguồn tin: UBND xã Quế Long

Đến Đèo Le Ăn Gà Tre / 2023

Từ quốc lộ 1A, dọc theo ngã ba Hương An hơn 30km về phía Tây, thắng cảnh suối nước Mát – đèo Le thuộc địa phận xã Quế Long, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) là nơi có phong cảnh thiên nhiên hoang dã, hùng vĩ, thơ mộng nên từ lâu đã thu hút nhiều khách tham quan, khám phá.

Trước kia, ở đèo Le chỉ có lác đác vài quán hàng đơn sơ bên đường, nhưng ngày nay hàng quán gà tre mọc lên rất nhiều để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Thực khách có thể theo chân chủ quán ghé vào tận bếp để tham quan các công đoạn từ bắt gà đến làm gà, luộc, nướng, rô ti…

Nhờ bàn tay chăm chút của con người, ngày nay khu du lịch sinh thái này đã trở nên đẹp và hấp dẫn hơn. Du khách có thể lội bộ lên hàng trăm bậc tam cấp bằng đá đến đầu nguồn suối để tận hưởng cảnh quan hùng vĩ hoặc vẫy vùng trong làn nước mát lạnh ở các thác nước, bể bơi nhân tạo…

Sau khi lội bộ, ngâm mình tắm mát, thú nhất là ghé những quán gà tre ngay trên đỉnh hay dọc chân đèo tha hồ thưởng thức món gà nổi tiếng nơi đây.

Gà tre đèo Le là giống gà ta nuôi thả bộ tự nhiên. Từ nhỏ đến lớn, gà chỉ ăn các loại côn trùng đào bới được trong vườn, trong rừng hoặc chỉ ăn các loại nông sản lúa, bắp nên tuy còn non tuổi nhưng vẫn chắc thịt và thơm ngon.

Thường chủ quán bắt những con gà đã vừa tầm 0,6 – 0,8kg nhốt sẵn trong chuồng, có khách yêu cầu là chế biến tại chỗ.

Dứt lời gọi của khách, cô chủ quán vội vã xuống bếp, độ mươi lăm phút sau, khách đã được thưởng thức món hấp dẫn đầu tiên là gà luộc. Gà sau khi làm sạch bỏ vào luộc đến khi chín vớt ra, thêm đậu xanh, gạo vào nồi nước luộc nấu chín, nêm gia vị vừa ăn rồi nhắc xuống ăn nóng.

Gà luộc đèo Le nổi tiếng không chỉ nhờ thịt gà ngon mà một phần nhờ chế biến bằng nguồn nước của suối nước Mát nên có vị ngon ngọt hơn hẳn ở những nơi khác.

Với đĩa gà luộc xé nhỏ bóp muối chanh, thêm chút tiêu rừng tạo hương vị đậm đà đến khó quên khi được thưởng thức.

Tiếp theo là món gà nướng muối sả, ớt. Lần này mùi vị đĩa thịt gà càng thơm, hấp dẫn, lạ miệng hơn. Gà được để nguyên con, bên dưới là rau răm để trộn với thịt, bên trên là hành tím đập dập và lá chanh xắt nhỏ. Mới chỉ ngửi thôi đã ứa cả nước miếng rồi.

Gà nướng cầm xé rồi để nguyên miếng ăn mới ngon. Nhiều thực khách hăm hở hớp một ngụm rượu nếp Quế Sơn và nhai từng miếng thịt sừn sựt.

Để có món gà nướng hấp dẫn đỏi hỏi người chế biến phải thật khéo léo. Gà làm sạch để ráo. Ướp gà cùng ớt, sả băm, thêm đường, muối, dầu ăn cho gà ngấm gia vị. Đầu bếp tiếp tục đốt củi rừng khều than hồng nướng chín gà. Gà nướng trong khoảng thời gian 30 phút, khi mùi tỏa ra thơm phức là xong.

Nửa chừng bữa ăn, nếu chưa “đã”, khách có thể gọi thêm món gà rô ti hoặc gà đèo Le hấp cách thủy. Đó là những món được chủ quán cách điệu để thực đơn thêm phong phú.

Không chỉ thưởng thức, được tận mắt xem chế biến các món gà đèo Le chắc chắn bạn sẽ ấn tượng với đặc sản được xếp loại hàng đầu xứ Quảng này.

Gà Tre Nướng Ở Đèo Le / 2023

(Xuân Đinh Dậu) – Cùng với 5 đặc sản nổi tiếng của Quảng Nam gồm mỳ Quảng, bê thui Cầu Mống, cao lầu, phở sắn, mực cơm biển ngang; gà tre đèo Le được lọt top 50 món ăn đặc sản nổi tiếng Việt Nam do Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công bố.

Những năm 90 của thế kỷ trước, ngay đỉnh đèo Le, cạnh suối Nước Mát (Quế Long, Quế Sơn) hoang vắng, chỉ có quán duy nhất chuyên bán đặc sản gà tre của một phụ nữ tên Châu. Những người hay qua lại cung đường này hoặc du khách khi đến thưởng ngoạn suối Nước Mát hoang sơ thường dừng chân ở quán ấy để nghỉ ngơi và thưởng thức gà tre. Quán chỉ có duy nhất món gà tre luộc. Có vẻ đơn điệu nhưng vẫn hấp dẫn, khiến nhiều người mê, vì thịt gà tre vốn đã ngon, lại được luộc bằng nước suối tinh khiết nơi đầu nguồn nên có vị rất riêng. Sau, từ đỉnh đèo, đến lưng chừng đèo, rồi đổ xuống chân đèo có thêm nhiều quán “gà tre đèo Le” nữa. Gà tre được chế biến thành nhiều món phong phú, đa dạng hơn: luộc, hấp hành, nấu lá giang, hầm muối, kho sả, bóp chanh…, nhưng thơm ngon, quyến rũ và cũng khiến thực khách tốn thời gian chờ đợi nhất có lẽ là món gà nướng.

Gà tre nướng. ẢNH: CHÂU NỮ

Gà tre đèo Le khi nướng có mùi vị đặc trưng là nhờ được bọc với lá sân – một loại lá chỉ có vùng này. Tất nhiên, với gà ấy, lá ấy, muốn có món gà nướng thơm ngon đúng điệu đèo Le thì còn phải có cả bề dày kinh nghiệm cùng bí quyết riêng khó mô tả đúng điệu. Nhiều người khi đi ngang qua đèo Le vẫn hay mua gà tre về làm quà cho gia đình. Dù được chủ quán hướng dẫn cặn kẽ cách chế biến, rồi gửi kèm lá sân, nhưng làm kiểu gì cũng không ngon bằng như khi thưởng thức ở ngay đèo Le.

Và khi gà đèo Le được đăng ký thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ thì món đặc sản này càng lúc càng “bay” đến nhiều nơi. Đến các địa phương “ngoài đèo Le” ở Quảng Nam, thậm chí cả ở Đà Nẵng, TP.Hồ Chí Minh cũng không quá khó để đãi bạn bè, người thân món gà tre đèo Le, dù cái gọi là “gà tre” ấy nghe đâu có lúc, có nơi chỉ còn là “huyền thoại” và các món ăn chế biến từ nó cũng thơm ngon như… “huyền thoại”(!). Bởi lẽ, gà tre, theo các vị cao niên ở Quế Sơn, mấy chục năm trước, là loại gà nuôi trong ống tre, hoàn toàn ăn thức ăn tự nhiên, nuôi nửa năm cũng chưa được 1 ký lô kể cả lông. Còn bây giờ không ai nuôi theo kiểu đó nữa…

Trở lại với món gà tre nướng. Dường như mỗi chủ quán đều có một bí quyết nướng gà, mà quan trọng là khâu ướp, rồi cách nướng sao cho dậy vị thơm ngon để níu chân thực khách. Và nữa, khi ăn, cũng phải bày biện gà tre đèo Le theo kiểu dân dã, đúng chất quê, thì mới hợp nhãn và ngon miệng. Vì thế, không có gì lạ khi nhiều hàng quán bây giờ thường bày gà tre ra chiếc mẹt tre lót lá chuối, cạnh đó là đĩa muối ớt xanh giã dập, nhúm rau răm, hành tây… Chưa cần thử, chỉ cần nghe các loại gia vị hòa quyện với gà, đã cảm thấy khó cưỡng. Không đủ kiên nhẫn chần chừ, nhanh tay nhón một miếng gà tre, nhấp ngụm bia hoặc rượu, cho đỡ cơn thèm. Trong tiết xuân se lạnh, bạn bè quây quần, đưa cay bằng ly rượu quê, cảm nhận vị thơm của lá chanh, vị ngọt dai của gà, thì có lẽ không còn gì để nói…

Bạn đang xem bài viết Thông Báo Sử Dụng Nhãn Hiệu Gà Tre Đèo Le / 2023 trên website Ruybangxanh.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!